Litteratur ang. släkten Dieden och dess historia

Stadsarkivet, Malmö

Släkten Dieden finns representerad i följande upplagor av svensk släktkalender: 1912-1916, 1919, 1936, 1943, 1950, 1962, 1974, 1992 och 2002

  • Bouppteckningar efter målaren Johan Hindrich Dieden (1817), efter rådmannen Johan Henrik Dieden (1858) och efter grosshandlaren Johan Henrik Dieden (1879)
  • Äktenskapsförord 1886 mellan konsuln Johan Henrik Dieden och hans maka Helga, f Falck samt deras testamenten 1897
  • Bouppteckning för J H III:s bokhållare Claes Siegbahn (1896)
  • Köpekontrakt för kv Caroli (1913)
  • Div räkningar till BM Dieden för det nya huset på Adelgatan (1877)
  • Reverser från grosshandlaren J H Dieden till sonen J H Dieden (1879)
  • Brev från och till BM Dieden (1859-89)
  • Pass för familjen BM Dieden (1888)
  • Statistiska uppgifter för ombyggnation av magasin på Diedenska gården (1938)

Böcker och skrifter