Handelshuset Dieden

Av Elsa Mazetti-Nissen (född Dieden)

Förord
Släktföreningen Dieden anmodade mig att skriva ner mina minnen från Diedenska handelshuset och min ambition var från början att försöka ge en korrekt och kort redogörelse, som kanske kunde läggas till handlingarna. Men jag fann snart att jag istället berättade för barn och barnbarn, med följd att dessa minnen nog blivit väl personliga och detaljrika
                 / Elsa Mazetti-Nissen

Boken är rikt illustrerad med foton.
Pris: 250 kr
Beställ ditt eget exemplar från books@jhdieden.se