Släkten Dieden i Sverige

Släkten Diedens ursprung är enligt anfadern Johann Hindrich Dieden (I) Hildesheim. Denna släktförening hanterar och täcker hans ättlingar, den svenska grenen.

Släkten Dieden uppträder i Sverige omkring 1760, genom Johann Hindrich Dieden (I). Hans släktbibel finns bevarad och i den uppger han sig vara född den 18/3 1732 i Hildesheim i mellersta Tyskland. Där fick han lärobref som målare 1751 och flyttade som gesäll till Sverige och Göteborg. 1762 fick han tillstånd att verka i Uddevalla som målargesäll och året efter antogs han som målarmästare av ämbetet i Göteborg, men han verkade i Uddevalla. Han gifte sig 1763 med Anna Cecilia Göthenberg, dtr  till Magnus Göthenberg, Kanslist i Kammarkollegium. De fick 3 söner och 4 döttrar. Han kallas konst- och kyrkomålare och har bl.a. målat altartavlor mm i Ljungs, Hjärtums, Forshälla, Bokenäs, Gravarne och Dragsmarks kyrkor. Makarna dog samma dag 1817.
Läs mera om Johan Hindrich och Anna Cecilia.

Barn födda i Uddevalla, inskrivet i Johan Hindrich bibel.
Andreas Vincent (1764-1795)  g.m.  Catharina Elisabeth Lychou
Anna Lovisa  (1767-1771)
Anna Lovisa  (1771- 1825) g.m. Christian J. Hjort, Handlande, stadsfiskal och häradshövding i Uddevalla
Johan Henric II (1774-1858) g. m. Maria Elisabet Bratt
Gustava Ulrika (1778-1838) g. m. Arvid Hindrichson Bratt,Vågmästare i Uddevalla, bror till Elisabet Bratt
Engel Juliana (1782-1782)
Mathias Magnus (1783-1790)

Andreas Vincent, äldste sonen, döptes i hemmet samma dag, vilket antyder att den nyfödde var mycket svag. Han namngavs inte heller sedvanligt med äldste sonens namn (Johan Henric). Andreas Vincent genomgick Kungl. Gymnasium i Göteborg 1779-83. Efter 5 års studier i juridik i Uppsala  blev han Länsbokhållare i Uppsala. Han gifte sig med Catharina Lychou, dtr till landskamrerare i Uppsala Christopher Lychou. Andreas Vincent dog endast 31 år gammal. Han lämnade efter sig 2 barn, sonen Vincent , dottern Catharina Lovisa.

Barn födda i Uppsala:
Johan Vincent f. 1793
Catharina Lovisa  (1794-1874), g. m. Johan Henrik Groth, spannmåls- och viktualiehandlare.

Johan Vincent bodde 1/11 1804-15/4 1806 hos sin farfar  Johan Hindrich, åkte sedan vidare till Göteborg med Kapten Olof Almgren. Vid farfaderns död 1817 uppges han vistas utrikes utan att ha hört av sig. Olof Almgren var  morbror till Elisabet Bratt (gift m. JH II) genom Mårten Almgrens andra giftermål.

Ur släktbibeln: “Anno 1804 d. 1 November kom min Sons son Johan Vincent till mig ifrån Stockholm med Coopr. Capitain Pik. Anno 1806 Aprill 15 reste Johan Vincent till Götheborg med Captain H. Olof Almgren.”

Lovisa och Johan Henrik Groth är ursprunget  till den släktgren som omfattar familjen Kindblom.

Målarens och Rådmannens hus i Uddevalla

Johan Henrik Dieden (II), blev handelsman 1803 och 1810 rådman i Uddevalla. Han hade även flera andra kommunala uppdrag. 1806 inträffade en brand som drabbade alla i staden hårt, men Johan  Henrik lyckades ändå bygga upp en framgångsrik handelsrörelse. Han var gift sedan 1802 med Maria Elisabeth Bratt, dtr av handelsmannen och sjökapten Henrik Arvidsson Bratt och h.h. Britta Maria* (Maja) Almgren (dtr skepparen och köpmannen Mårten Almgren), de fick 4 döttrar och en son. Hon dog 1842 och han 1858.

Barn födda i Uddevalla:
Cecilia Maria f. 1803
Henrietta Carolina, f. 1805, g. m. Johan Niklas Backman
Lovisa Eleonora, f. 1807
Johan Henrik, f. 1808, se vidare Johan Henric III
Helena Matilda, f. 1811, g. m. Anders Olof Fröberg

Johan Henric Dieden

På baksidan av detta porträtt står skrivet:
Rådmannen i Uddevalla
Johan Henric Dieden
Afritad vid 67 års ålder 1841.
Gifvet til dess älskade son
Handlanden i Malmö
Johan Henric Dieden JuniorJohan Henric J:or II

Maria Elisabeth Dieden född Bratt

Och hans maka
Maria Elisabeth, född Bratt.

Sonen Johan Henrik Dieden (III), flyttade från Uddevalla via Göteborg till Malmö. Där fick han 1828 anställning som gårdsskrivare hos Emanuel Bager. Var sedan hos några andra handelsmän tills han 1837 vann burskapsrätt i handel och köpenskap. Han gifte sig 1839 med Mariana Beata Bager, dotter till hans förre principal. Firma ”J.H: Dieden och söner” var mycket framgångsrik och handlade med brännvin, fröer, stenkol, järn, spannmål, sill och diverse manufakturvaror. Han hade också flera kommunala uppdrag. Med hustrun Mariana hade han två söner och en dotter som dog tidigt. När Mariana dog 1845 gifte han året efter om sig med hennes yngre syster Clara Rebecca Bager. Tillsammans fick de två söner och två döttrar.

Diedenska huset, Östergatan, 1917

Från de fem barn som levde till vuxen ålder stammar alla idag kända medlemmar av släkten:

  1. Johan Henric Emanuel Dieden, f. 1840, handlanden, drev familjeföretaget vidare. Var riksdagsman, hade kommunala uppdrag och var konsul. Släktgrenen kallas ”Konsulgrenen”. 
  2. Theodor Vincent Dieden, f. 1845, godsägare på Carlslunds gård utanför Örebro. Släktgrenen kallas ”Carlslundsgrenen”. 
  3. Mariana Beate (Marianne) Dieden, f. 1847, gift med ryttmästaren Tarras Sjöcrona, hon dog endast 26 år gammal. Släktgrenen kallas ”Mariannegrenen”. 
  4. Gotthard Dieden, f. 1848, godsägare på Bellevue gård utanför Malmö. Släktgrenen kallas ”Bellevuegrenen”.
  5. Berthold Marianus Dieden, f. 1849, handlanden och drev med sin bror familjeföretaget, hade även kommunala uppdrag, Släktgrenen kallas ”Bertholdgrenen”.