Släkten Dieden i Sverige

Släkten Diedens ursprung är enligt anfadern Johann Hindrich Dieden (I) Hildesheim. Denna släktförening hanterar och täcker hans ättlingar, den svenska grenen.

Släkten Dieden uppträder i Sverige omkring 1760, genom Johann Hindrich Dieden (I). Hans släktbibel finns bevarad och i den uppger han sig vara född den 18/3 1732 i Hildesheim i mellersta Tyskland. Där fick han lärobref som målare 1751 och flyttade som gesäll till Sverige och Göteborg. 1762 fick han tillstånd att verka i Uddevalla som målargesäll och året efter antogs han som målarmästare av ämbetet i Göteborg, men han verkade i Uddevalla. Han gifte sig 1763 med Anna Cecilia Göthenberg, de fick 3 söner och 4 döttrar. Han kallas konst- och kyrkomålare och har bl.a. målat altartavlor mm i Ljungs, Hjärtums, Forshälla, Bokenäs, Gravarne och Dragsmarks kyrkor. Makarna dog samma dag 1817.

Målarens och Rådmannens hus i Uddevalla

En son, Johan Henrik Dieden (II), blev handelsman 1803 och 1810 rådman i Uddevalla. Han hade även flera andra kommunala uppdrag. 1806 inträffade en brand som drabbade alla i staden hårt, men Johan  Henrik lyckades ändå bygga upp en framgångsrik handelsrörelse. Han var gift sedan 1802 med Maria Elisabeth Bratt, från staden, de fick 4 döttrar och en son. Hon dog 1842 och han 1858.

Barn födda i Uddevalla:
Cecilia Maria f. 1803
Henrietta Carolina, f. 1805
Lovisa Eleonora, f. 1807
Johan Henrik, f. 1808
Helena Matilda, f. 1811

Johan Henric Dieden

På baksidan av detta poträtt står skrivet:
Rådmannen i Uddevalla
Johan Henric Dieden
Afritad vid 67 års ålder 1841.
Gifvet til dess älskade son
Handlanden i Malmö
Johan Henric Dieden JuniorJohan Henric J:or II

Maria Elisabeth Dieden född Bratt

Och hans maka
Maria Elisabeth, född Bratt.

Sonen Johan Henrik Dieden (III), flyttade från Uddevalla via Göteborg till Malmö. Där fick han 1828 anställning som gårdsskrivare hos Emanuel Bager. Var sedan hos några andra handelsmän tills han 1837 vann burskapsrätt i handel och köpenskap. Han gifte sig 1839 med Mariana Beata Bager, dotter till hans förre principal. Firma ”J.H: Dieden och söner” var mycket framgångsrik och handlade med brännvin, fröer, stenkol, järn, spannmål, sill och diverse manufakturvaror. Han hade också flera kommunala uppdrag. Med hustrun Mariana hade han två söner och en dotter som dog tidigt. När Mariana dog 1845 gifte han året efter om sig med hennes yngre syster Clara Rebecca Bager. Tillsammans fick de en dotter och två söner.

Diedenska huset, Östergatan, 1917

Från de fem barn som levde till vuxen ålder stammar alla idag kända medlemmar av släkten:

  1. Johan Henric Emanuel Dieden, f. 1840, handlanden, drev familjeföretaget vidare. Var riksdagsman, hade kommunala uppdrag och var konsul. Släktgrenen kallas ”Konsulgrenen”. 
  2. Theodor Vincent Dieden, f. 1845, godsägare på Carlslunds gård utanför Örebro. Släktgrenen kallas ”Carlslundsgrenen”. 
  3. Mariana Beate (Marianne) Dieden, f. 1847, gift med ryttmästaren Tarras Sjöcrona, men hon dog endast 26 år gammal. Släktgrenen kallas ”Mariannegrenen”. 
  4. Gotthard Dieden, f. 1848, godsägare på Bellevue gård utanför Malmö. Släktgrenen kallas ”Bellevuegrenen”.
  5. Berthold Marianus Dieden, f. 1849, handlanden och drev med sin bror familjeföretaget, hade även kommunala uppdrag, Släktgrenen kallas ”Bertholdgrenen”.