Medlemsansökningar
Ebba Dieden, medlem@jhdieden.se

Vid medlemsansökan ange:

  1. Namn
  2. Födelsedata
  3. Släktgren
  4. Postadress

Betala gärna samtidigt in årsavgiften till pg 538559-6

  • 200 kr för vuxna
  • 100 kr för barn/ungdomar upp till 25