En biografi om Manne Björling – av Sverker Björling

C.F.E. Björling – av familj och nära vänner kallad Manne – föddes 1839 som äldste son till matematiklektor Emanuel Björling i Västerås. Efter studier i Uppsala och ett lektorat i Halmstad sökte Manne professuren i matematik vid Lunds universitet. Den bittra utnämningsstriden som följde ledde till att Kungl. Maj:t därefter införde sakkunniga vid tillsättandet av professorer. För den stridbare Manne var det bara början på en lång och händelserik karriär i Lund.

Manne var gift med Agnes von Schéele från Bringetofta i Småland och svärfar till Clara Dieden från Bellevue i Malmö.

Boken ger en tidsbild av Sverige – i synnerhet det akademiska Lund – under andra halvan av 1800-talet.

Clara Björling, född Dieden
C.F.E. Björling – av familj och nära vänner kallad Manne
Agnes Björling,
född von Schéele

Böckerna kan köpas hos Skriftmakarna makarna.se