Trolleberg på 20-talet

Av Marta Rosenberg f. Dieden

Herrgårdslivet på 1700-talet måste ha varit mycket likt livet på Trolleberg i början av 1900-talet. Elektriciteten kom till gården 1918 och man var fascinerad av ljuset. Men det tog lång tid innan maskinkraften togsi bruk. Några nymodigheter kom före andra världskriget, men efter kriget har utvecklingstakten accelererat så att generationerna snart inte hakar i varandra längre. En del av uppsatserna har blivit ganska detaljerade men så fort som allt rullar iväg nu, så kanske det kan bli ganska svårt för Er att om några år få veta hur allt detta hantverk utfördes.

Marta Rosenberg ger en inträngande bild av livet på Trolleberg som hon upplevde det under sin barndom där. Här berättat hon om hur Henrik, äldste son till Gotthard på Bellevue i Malmö, möter sin Ebba på Karlsund och hur hon och hennes fem syskon växte upp och blev Trollebergsgrenen.

Boken är rikt illustrerad med foton.

Beställ ditt eget exemplar från books@jhdieden.se