Kungsladugården Carlslund

Av Johan TH. Dieden

Förord

Mina föräldrar var på en middag i början på 1940-talet där landshövdingen Bror Hasselrot avslutade sitt tacktal med ”Jag säger som unga herr Dieden på Carlslund:

Mat är härligt!”

Det tyckte också Hertig Karl (Karl IX) och lät anlägga en tredje Kungsladugård under Örebro Slott för att förse honom och hans resande hov med produkter från jordbruk och boskapsskötsel. Carlslunds historia omfattar dock mycket mer än jordbruk och boskapsskötsel.

Svartåns vattenkraft har genom åren utnyttjats på olika sätt. Corps de logiets vackra läge nära ån på grusåsens höjd utgjorde naturligtvis en lockande potential för anläggandet av terrasser och en engelsk park.

Idag talas det mycket om vikten av rätt ”timing” och man kan nog säga att farfar och pappa drev gården under rätt tid. Bägge var mycket tekniskt intresserade och Carlslund låg därför hela tiden i framkant vad gällde teknisk utveckling. Möjligen var de också föregångare vad gäller miljötänkande genom att ha elektrisk bil och genom att tillverka byggelement av halmen istället för att bränna den. Detta motsägs dock av att man skapade ett flygcentra redan på tidigt 20-tal.

Carlslunds olika ägare har efter sin tids möjligheter utvecklat gården och den nuvarande ägaren Örebro kommun, med god hjälp av Karlslunds hembygdsförening, förvaltar och utvecklar gården och dess kultur på allra bästa sätt.

/Johan Th. Dieden

 

Boken är rikt illustrerad med foton.

Pris: 250 kr

Beställ boken från books@jhdieden.se