Litteratur ang. släkten Dieden och dess historia

(Denna sida är en uppdaterad kopia av sidan “Litteratur”)

Stadsarkivet, Malmö

 • Bouppteckningar efter målaren Johan Hindrich Dieden (1817), efter rådmannen Johan Henrik Dieden (1858) och efter grosshandlaren Johan Henrik Dieden (1879)
 • Äktenskapsförord 1886 mellan konsuln Johan Henrik Dieden och hans maka Helga, f Falck samt deras testamenten 1897
 • Bouppteckning för J H III:s bokhållare Claes Siegbahn (1896)
 • Köpekontrakt för kv Caroli (1913)
 • Div räkningar till BM Dieden för det nya huset på Adelgatan (1877)
 • Reverser från grosshandlaren J H Dieden till sonen J H Dieden (1879)
 • Brev från och till BM Dieden (1859-89)
 • Pass för familjen BM Dieden (1888)
 • Statistiska uppgifter för ombyggnation av magasin på Diedenska gården (1938)

Böcker och skrifter

 • Herbert Dieden; Gamla biblar och bref berättar
 • Från gamla skånska hem : minnen upptecknade av fränder och vänner / samlade och utgivna av Pontus Sjöbeck. 1926. Länk till KB
 • Karin Aasma; Dragsmark och Bokenäs
 • B Elling; Bokenäs och Dragsmark i gången tid
 • Einar Bager; Diedenska huset gm tiderna och Flensburgska gården
 • Bertha Dieden; Klostergården och klosterfolket (särtryck ur Gamla skånska hem)
 • Berthold Dieden; Samlade tidningsnotiser från Malmö den 15 september 1876
 • Släkten Dieden finns representerad i följande upplagor av svensk släktkalender: 1912-1916, 1919, 1936, 1943, 1950, 1962, 1974, 1992 och 2002

Böcker utgivna av släktföreningen